Dự toán: 100000000
Chủ đầu tư: Anh Tuyến
Loại hình: Nhà phố
Diện tích: 99m2
Chất liệu: Gỗ
Năm thực hiện: 2023
Địa chỉ: Hà Nội

Công trình Anh Tuyến ICC Hải PhòngCông trình Anh Tuyến ICC Hải PhòngCông trình Anh Tuyến ICC Hải PhòngCông trình Anh Tuyến ICC Hải PhòngCông trình Anh Tuyến ICC Hải PhòngCông trình Anh Tuyến ICC Hải PhòngCông trình Anh Tuyến ICC Hải PhòngCông trình Anh Tuyến ICC Hải PhòngCông trình Anh Tuyến ICC Hải PhòngCông trình Anh Tuyến ICC Hải PhòngCông trình Anh Tuyến ICC Hải Phòng

Công trình Anh Tuyến ICC Hải Phòng

Back to list

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *